Capital

BACK < Brand communication refreshment for one of the leading IT companies in Latvia. Zīmola komunikācijas atsvaidzinājums vienam no vadošajiem informāciju tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā.

RIGA PORT

BACK < Visual identity, web design and development for RIGA PORT. The new brand identity was intended to establish a clear and recognizable visual language that would resonate with the target audience and differentiate the company from competitors. RIGA PORT vizuālā identitāte, mājas lapas dizains un programmēšana. Jauna zīmola identitāte  un struktūra, lai skaidru skaidru […]

Wondersala

BACK < Logotype design, visual identity and naming for the most hip summer party, open-air event and concert venue of 2022 – Wondersala. Logotips, vizuālais tēls un nosaukums jaudīgāko vasaras ballīšu, brīvdabas notikumu, koncertu un pasākumu vietai – Wondersala.

Siguldas Valsts ģimnāzija

BACK < Navigation & wayfinding research, adjustment and addition for Sigulda State Gymnasium. Navigācijas izpēte, sakārtošana un papildināšana Siguldas Valsts ģimnāzijai.

Mājas kafejnīcu dienas 2022

BACK < Visual concept, templates / design system for 496 temporary cafes opening all around Latvia in summer 2022. Vizuālā koncepcija, dizaina sistematizēšana sagatavēs un komunikācijas materiālu dizains 496 mājas kafejnīcām, kuras īslaicīgi atvērās visā Latvijā. Mājas kafejnīcu dienas, 2022.

Siguldas 1. pamatskola

BACK < Navigation & wayfinding project for Sigulda 1st Primary school. Navigācijas projekts Siguldas 1. pamatskolai.

B39

BACK < Dazzling yet sleek. A publication celebrating a rare example of functionalist and neo-eclectic architecture on Brīvības street. Commissioned by Dr. Pēteris Sniķers in 1929 and designed by Eižens Laube, it became the most modern building in the city, still capturing the golden age spirit today. Žilbinoša, vienlaikus eleganta. Publikācija par godu retam funkcionālisma […]