Brand update and systematization for Squalio, an IT infrastructure, cybersecurity, AI, licensing, and IT asset management company.

Check squalio.com as well! 🙂

Squalio – IT infrastruktūras, kiberdrošības, MI un licencēšanas pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma – zīmola atjauninājums un sistematizācija.

Apskaties arī squalio.com!