Visual identity, logo and communication design for Riga Riverside Festival – a celebration for city residents and guests, families and everyone who loves the waterfront lifestyle.

Photography: Lauris Vīksne

Riga Riverside Festival – pilsētas iedzīvotāju un viesu, ģimeņu un ikviena ūdensmalas dzīvesveida cienītāja svētku – vizuālais tēls, logotips un komunikācijas materiālu dizains.

Fotogrāfs: Lauris Vīksne