In autumn 2023, we begun a signifcant and responsible project – an update for the visual identity of the National Armed Forces of Latvia as well as its 10 subunits. Our aim at solving this task was to approach it systematically – to emphasize that each of the subunits belong to a larger family, both from the perspective of the units themselves and from the viewpoint of their external communication.

As a result, we have not only carefully redesigned the logos of the National Armed Forces and its sub-units but have also introduced simplified versions that are, obviously, easier to use. For each of the subunits, we identified, refined or discussed the characteristic color tone that will now accompany them in their communication materials.

Though our contribution to the national defence is by no means comparable to that of a soldier, we are really proud of this project!

2023. gada rudenī uzsākām būtisku un atbildīgu projektu – Nacionālo bruņoto spēku un to 10 apakšvienību vizuālās identitātes atjaunināšanu, sakārtošanu. Par savu mērķi izvirzījām uzdevumu risināt sistemātiski – uzsverot katras apakšvienības piederību lielajai NBS ģimenei gan no pašu vienību perspektīvas, gan no to ārējās komunikācijas viedokļa.

Rezultātā esam ne tikai rūpīgi pārzīmējuši NBS un apakšvienību logotipus, bet arī ieviesuši to vienkāršotās versijas, kas, saprotams, ir arī vienkāršāk izmantojamas. Katrai no vienībām atradām – precizējām, piemeklējām vai izdiskutējām – arī raksturīgo krāsas toni, kas to pavadīs komunikācijas materiālos. 

Kaut savu vizuālo ieguldījumu valsts aizsardzībā pat negrasāmies salīdzināt ar to, ko iegulda ikviens karavīrs, lepojamies būt daļa no šī projekta.