VIA LATVIA exhibition stand design and the updated visual identity for VIA LATVIA. This remarkable project debuted at the renowned Munich exhibition.

Our team poured their creativity, expertise, and attention to detail into this endeavor, aiming to create a truly captivating and immersive experience for visitors.

With this project, we aimed not only to capture the attention of industry professionals but also to provide a compelling reason for attendees to revisit and explore the stand further. The combination of thoughtfully crafted elements and meticulous execution resulted in an exceptional design that effectively communicates VIA LATVIA’s unique brand narrative.

The updated visual identity of VIA LATVIA harmoniously blends contemporary aesthetics with traditional Latvian motifs, forming a cohesive and visually striking brand presence. The design elements, color palette, and typography all work in unison to convey the brand’s essence, creating a memorable and engaging experience for exhibition visitors.

VIA LATVIA izstāžu stendu dizains un vizuālās identitātes atjauninājums. Projekts debitējis Minhenes izstādē.

Uzdevumu, lai iegūtu aizraujošu rezultātu, uzlūkojām kā radoši, tā arī no savu zināšanu un pieredzes prizmas: centāmies ne vien piesaistīt izstādes apmeklētāju pirmreizējo uzmanību, bet arī radīt vēlmi atgriezties, pavadīt stendā vairāk laika un iepazīt to detalizētāk. Rūpīgi izvēlētie un izgatavotie elementi lieliski izpilda abus tiem uzticētos darbus.

Savukārt identitātes atjauninājums sapludina mūsdienīgu estētiku ar tradicionāliem motīviem, katram elementam, krāsu paletei, burtatveidei dodot savu artavu atmiņā paliekošam un spēcīgam zīmolam.