Valts policijas koledzas logo

Development of visual identity for the State Police College and admission communication campaign design guidelines.

Valsts policijas koledžas vizuālās identitātes izstrāde un uzņemšanas komunikācijas kampaņas dizaina izstrāde.