Campaign brainstorming and a refreshening rebrand for Latvian State police collage.
Uzņemšanas kampaņas izstrāde un atsvaidzinoša pārzīmološana Valsts policijas koledžai.