Thorough branding and environmental design guidelines, visualizations, web design and development for aresidential project Tekstiliana by Estera Development.

Plaša zīmola un vides dizaina vadlīniju izstrāde, vizualizācijas, kā arī mājaslapas dizains un izstrāde Estera Development projektam dzīvojamam kompleksam Tekstiliana.