Valsts policijas koledža

BACK < Campaign brainstorming and a refreshening rebrand for Latvian State police collage.Uzņemšanas kampaņas izstrāde un atsvaidzinoša pārzīmološana Valsts policijas koledžai.

Wondersala

BACK < Logotype design, visual identity and naming for the most hip summer party, open-air event and concert venue of 2022 – Wondersala. Logotips, vizuālais tēls un nosaukums jaudīgāko vasaras ballīšu, brīvdabas notikumu, koncertu un pasākumu vietai – Wondersala.

Tekstiliana

BACK < Thorough branding and environmental design guidelines, visualizations, web design and development for aresidential project Tekstiliana by Estera Development. Plaša zīmola un vides dizaina vadlīniju izstrāde, vizualizācijas, kā arī mājaslapas dizains un izstrāde Estera Development projektam dzīvojamam kompleksam Tekstiliana.

Autonams

Showcase of Autonams' visual identity.

BACK < Marketing plans & actions, environmental design for Autonams, an experienced dealer, installer and manufacturer of automotive security systems and accessories. CarPoint app design and website design and development. Mārketinga plāni un darbības, vides dizains Autonamam – pieredzējušam auto papildaprīkojuma ražošanas, uzstādīšanas un apkopes uzņēmumam. CarPoint lietotnes dizains un mājas lapas dizains un programmēšana.

SkanstesCity

Skanstes City logotype on roof

BACK < Navigation and wayfinding for a business centre SkanstesCity. Navigācija darījumu apkaimei SkanstesCity.

CORE Terapija

CORE TERAPIJA logo in window

BACK < Minimalistic yet noticable design for a modern and versatile fitness and well-being studio in the very center of Riga. Minimālistisks, bet pamanāms dizains mūsdienīgai un daudzpusīgai fitnesa un labsajūtas studijai pašā Rīgas centrā.

Siguldas Valsts ģimnāzija

BACK < Navigation & wayfinding research, adjustment and addition for Sigulda State Gymnasium. Navigācijas izpēte, sakārtošana un papildināšana Siguldas Valsts ģimnāzijai.

Siguldas 1. pamatskola

BACK < Navigation & wayfinding project for Sigulda 1st Primary school. Navigācijas projekts Siguldas 1. pamatskolai.

Bererix – RailBaltica

BACK < Graphic design for the fence encircling the Riga Central Station upon reconstruction within the Rail Baltica project. Grafiskais dizains būvžogam, kas ieskauj Rīgas Pasažieru staciju Rail Baltica projekta pārbūves ietvaros.