Siguldas Valsts ģimnāzija

BACK < Navigation & wayfinding research, adjustment and addition for Sigulda State Gymnasium. Navigācijas izpēte, sakārtošana un papildināšana Siguldas Valsts ģimnāzijai.

Siguldas 1. pamatskola

BACK < Navigation & wayfinding project for Sigulda 1st Primary school. Navigācijas projekts Siguldas 1. pamatskolai.

Bererix – RailBaltica

BACK < Graphic design for the fence encircling the Riga Central Station upon reconstruction within the Rail Baltica project. Grafiskais dizains būvžogam, kas ieskauj Rīgas Pasažieru staciju Rail Baltica projekta pārbūves ietvaros.

N2 Global

BACK < Visual identity, exhibition booth design web design and development for N2 Global – effective clean agent fire suppression systems with no damage to goods or threat to humans. Vizuālā identitāte, izstāžu stenda, mājaslapas dizains un programmēšana N2 Global – efektīva ugunsdzēšanas sistēma. 

CENTRUS

BACK < Web design and development, marketing design for CENTRUS – a modern residential development in the quarter surrounded by Tērbatas, Dzirnavu, Blaumaņa and Barona streets, and encircled by historical Art Nouveau buildings. Mājaslapas dizains un programmēšana, un marketinga materiālu dizains CENTRUS – moderns dzīvojamais kvartāls aktīvākajā Rīgas centra daļā,  ko ieskauj Tērbatas, Dzirnavu, Blaumaņa […]

Valsts policijas koledža

BACK < Campaign brainstorming and a refreshening rebrand for Latvian State police collage.Uzņemšanas kampaņas izstrāde un atsvaidzinoša pārzīmološana Valsts policijas koledžai.

Wondersala

BACK < Logotype design, visual identity and naming for the most hip summer party, open-air event and concert venue of 2022 – Wondersala. Logotips, vizuālais tēls un nosaukums jaudīgāko vasaras ballīšu, brīvdabas notikumu, koncertu un pasākumu vietai – Wondersala.

Tekstiliana

BACK < Thorough branding and environmental design guidelines, visualizations, web design and development for aresidential project Tekstiliana by Estera Development. Plaša zīmola un vides dizaina vadlīniju izstrāde, vizualizācijas, kā arī mājaslapas dizains un izstrāde Estera Development projektam dzīvojamam kompleksam Tekstiliana.

Autonams

Showcase of Autonams' visual identity.

BACK < Marketing plans & actions, environmental design for Autonams, an experienced dealer, installer and manufacturer of automotive security systems and accessories. CarPoint app design and website design and development. Mārketinga plāni un darbības, vides dizains Autonamam – pieredzējušam auto papildaprīkojuma ražošanas, uzstādīšanas un apkopes uzņēmumam. CarPoint lietotnes dizains un mājas lapas dizains un programmēšana.