Autonams

Showcase of Autonams' visual identity.

BACK < Marketing plans & actions, environmental design for Autonams, an experienced dealer, installer and manufacturer of automotive security systems and accessories. CarPoint app design and website design and development. Mārketinga plāni un darbības, vides dizains Autonamam – pieredzējušam auto papildaprīkojuma ražošanas, uzstādīšanas un apkopes uzņēmumam. CarPoint lietotnes dizains un mājas lapas dizains un programmēšana.

SkanstesCity

Skanstes City logotype on roof

BACK < Navigation and wayfinding for a business centre SkanstesCity. Navigācija darījumu apkaimei SkanstesCity.

CleanR

BACK < Design and layout of brand communication materials, stationary materials, signage and interior design for the leading waste management companies in Latvia – CleanR Group. Vadošā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas – CleanR Grupa zīmolu komunikācijas materiālu, lietvedības materiālu un vides dizains un maketēšana.