Bererix – RailBaltica

BACK < Graphic design for the fence encircling the Riga Central Station upon reconstruction within the Rail Baltica project. Grafiskais dizains būvžogam, kas ieskauj Rīgas Pasažieru staciju Rail Baltica projekta pārbūves ietvaros.

Valsts policijas koledža

BACK < Campaign brainstorming and a refreshening rebrand for Latvian State police collage.Uzņemšanas kampaņas izstrāde un atsvaidzinoša pārzīmološana Valsts policijas koledžai.

Pilsētas Lifti

BACK < Brand guidelines and logo for an elevator service company based in Riga Zīmola vadlīnijas un logotipa izstrāde liftu apkalpošanas uzņēmumam Rīgā.

Mājas kafejnīcu dienas 2022

BACK < Visual concept, templates / design system for 496 temporary cafes opening all around Latvia in summer 2022. Vizuālā koncepcija, dizaina sistematizēšana sagatavēs un komunikācijas materiālu dizains 496 mājas kafejnīcām, kuras īslaicīgi atvērās visā Latvijā. Mājas kafejnīcu dienas, 2022.

N2 Global

BACK < Visual identity, exhibition booth design web design and development for N2 Global – effective clean agent fire suppression systems with no damage to goods or threat to humans. Vizuālā identitāte, izstāžu stenda, mājaslapas dizains un programmēšana N2 Global – efektīva ugunsdzēšanas sistēma. 

B39

BACK < Dazzling yet sleek. A publication celebrating a rare example of functionalist and neo-eclectic architecture on Brīvības street. Commissioned by Dr. Pēteris Sniķers in 1929 and designed by Eižens Laube, it became the most modern building in the city, still capturing the golden age spirit today. Žilbinoša, vienlaikus eleganta. Publikācija par godu retam funkcionālisma […]

CENTRUS

BACK < Web design and development, marketing design for CENTRUS – a modern residential development in the quarter surrounded by Tērbatas, Dzirnavu, Blaumaņa and Barona streets, and encircled by historical Art Nouveau buildings. Mājaslapas dizains un programmēšana, un marketinga materiālu dizains CENTRUS – moderns dzīvojamais kvartāls aktīvākajā Rīgas centra daļā,  ko ieskauj Tērbatas, Dzirnavu, Blaumaņa […]

Autonams

Showcase of Autonams' visual identity.

BACK < Marketing plans & actions, environmental design for Autonams, an experienced dealer, installer and manufacturer of automotive security systems and accessories. CarPoint app design and website design and development. Mārketinga plāni un darbības, vides dizains Autonamam – pieredzējušam auto papildaprīkojuma ražošanas, uzstādīšanas un apkopes uzņēmumam. CarPoint lietotnes dizains un mājas lapas dizains un programmēšana.

SkanstesCity

Skanstes City logotype on roof

BACK < Navigation and wayfinding for a business centre SkanstesCity. Navigācija darījumu apkaimei SkanstesCity.