Nacionālie bruņotie spēki

In autumn 2023, we begun a signifcant and responsible project – an update for the visual identity of the National Armed Forces of Latvia as well as its 10 subunits. Our aim at solving this task was to approach it systematically – to emphasize that each of the subunits belong to a larger family, both […]

Capital

BACK < Brand communication refreshment for one of the leading IT companies in Latvia. Zīmola komunikācijas atsvaidzinājums vienam no vadošajiem informāciju tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā.

RIGA PORT

BACK < Visual identity, web design and development for RIGA PORT. The new brand identity was intended to establish a clear and recognizable visual language that would resonate with the target audience and differentiate the company from competitors. RIGA PORT vizuālā identitāte, mājas lapas dizains un programmēšana. Jauna zīmola identitāte  un struktūra, lai skaidru skaidru […]

Kvikworks

BACK < Extensive rebraning for a visual advertising producer Kvikworks. Izvērsta vizuālās reklāmas ražotāja Kvikworks pārzīmološana.

Melomaniaki

Melomaniaki game screen design

BACK < Rebranding, game design and graphic design details for a music trivia game Melomaniaki. Pārzīmološana, spēles dizains un grafiskā dizaina detaļas mūzikas minēšanas spēlei Melomaniaki.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība

BACK < Rebranding for Latvijas Būvuzņēmēju apvienība – Association of Latvian Construction Contractors.Pārzīmološana Latvijas Būvuzņēmēju apvienībai.

Ilggadnieks

BACK < Branding, book design and web development for a platform that summarizes full-fledged and meaningful life knowledge. Zīmološana, grāmatas dizains un mājaslapa zināšanu un dzīves gudrību platformai Ilggadnieks.