Capital

BACK < Brand communication refreshment for one of the leading IT companies in Latvia. Zīmola komunikācijas atsvaidzinājums vienam no vadošajiem informāciju tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā.

RIGA PORT

BACK < Visual identity, web design and development for RIGA PORT. The new brand identity was intended to establish a clear and recognizable visual language that would resonate with the target audience and differentiate the company from competitors. RIGA PORT vizuālā identitāte, mājas lapas dizains un programmēšana. Jauna zīmola identitāte  un struktūra, lai skaidru skaidru […]

Ilggadnieks

BACK < Branding, book design and web development for a platform that summarizes full-fledged and meaningful life knowledge. Zīmološana, grāmatas dizains un mājaslapa zināšanu un dzīves gudrību platformai Ilggadnieks.

Valsts policijas koledža

BACK < Campaign brainstorming and a refreshening rebrand for Latvian State police collage.Uzņemšanas kampaņas izstrāde un atsvaidzinoša pārzīmološana Valsts policijas koledžai.

N2 Global

BACK < Visual identity, exhibition booth design web design and development for N2 Global – effective clean agent fire suppression systems with no damage to goods or threat to humans. Vizuālā identitāte, izstāžu stenda, mājaslapas dizains un programmēšana N2 Global – efektīva ugunsdzēšanas sistēma. 

Mājas kafejnīcu dienas 2022

BACK < Visual concept, templates / design system for 496 temporary cafes opening all around Latvia in summer 2022. Vizuālā koncepcija, dizaina sistematizēšana sagatavēs un komunikācijas materiālu dizains 496 mājas kafejnīcām, kuras īslaicīgi atvērās visā Latvijā. Mājas kafejnīcu dienas, 2022.

CENTRUS

BACK < Web design and development, marketing design for CENTRUS – a modern residential development in the quarter surrounded by Tērbatas, Dzirnavu, Blaumaņa and Barona streets, and encircled by historical Art Nouveau buildings. Mājaslapas dizains un programmēšana, un marketinga materiālu dizains CENTRUS – moderns dzīvojamais kvartāls aktīvākajā Rīgas centra daļā,  ko ieskauj Tērbatas, Dzirnavu, Blaumaņa […]

Tekstiliana

BACK < Thorough branding and environmental design guidelines, visualizations, web design and development for aresidential project Tekstiliana by Estera Development. Plaša zīmola un vides dizaina vadlīniju izstrāde, vizualizācijas, kā arī mājaslapas dizains un izstrāde Estera Development projektam dzīvojamam kompleksam Tekstiliana.