Ilggadnieks

BACK < Branding, book design and web development for a platform that summarizes full-fledged and meaningful life knowledge. Zīmološana, grāmatas dizains un mājaslapa zināšanu un dzīves gudrību platformai Ilggadnieks.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība

BACK < Rebranding for Latvijas Būvuzņēmēju apvienība – Association of Latvian Construction Contractors.Pārzīmološana Latvijas Būvuzņēmēju apvienībai.

Kvikworks

BACK < Extensive rebraning for a visual advertising producer Kvikworks. Izvērsta vizuālās reklāmas ražotāja Kvikworks pārzīmološana.

CORE Terapija

CORE TERAPIJA logo in window

BACK < Minimalistic yet noticable design for a modern and versatile fitness and well-being studio in the very center of Riga. Minimālistisks, bet pamanāms dizains mūsdienīgai un daudzpusīgai fitnesa un labsajūtas studijai pašā Rīgas centrā.

Alus darītava “Tērvete”

Tērvete brewery bottles on 50th anniversary logo

BACK < Branding revision and design for Tērvete brewery upon its 50th anniversary. Zīmola revīzija un dizains alus darītavai “Tērvete” tās 50. jubilejas kontekstā.

Riga ROPAX

BACK < Visual identity, web design and development for Riga ROPAX – a modern, environmentally friendly terminal that will serve passangers and freights of Riga in one of the three core transport hubs of the city. Vizuālā identitāte, mājaslapas dizains un programmēšana Riga ROPAX – modernam, videi draudzīgam terminālim, kas apkalpos Rīgas pasažierus un kravas […]