Visual concept, templates / design system for 496 temporary cafes opening all around Latvia in summer 2022.

Vizuālā koncepcija un dizaina sistematizēšana sagatavēs 496 mājas kafejnīcām, kuras īslaicīgi atvērās visā Latvijā 2022. gada vasarā.