Visual concept, templates / design system for 496 temporary cafes opening all around Latvia in summer 2022.

Vizuālā koncepcija, dizaina sistematizēšana sagatavēs un komunikācijas materiālu dizains 496 mājas kafejnīcām, kuras īslaicīgi atvērās visā Latvijā.

Mājas kafejnīcu dienas, 2022.