Rebranding for Latvijas Būvuzņēmēju apvienība – Association of Latvian Construction Contractors.
Pārzīmološana Latvijas Būvuzņēmēju apvienībai.