Visual Identity Proposal for the Academy of Internal Security – a collaboration between the Ministry of Interior, State Police College, Rīga Stradiņš University, and the University of Latvia. Logo and Communication Material Design Concepts.

Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas koledžas, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes apvienības – Iekšējās drošības akadēmijas vizuālā identitātes piedāvājums. Logotipu un komunikācijas materiālu dizaina skices.