Brand communication refreshment for one of the leading IT companies in Latvia.

Zīmola komunikācijas atsvaidzinājums vienam no vadošajiem informāciju tehnoloģiju uzņēmumiem Latvijā.