Dazzling yet sleek. A publication celebrating a rare example of functionalist and neo-eclectic architecture on Brīvības street. Commissioned by Dr. Pēteris Sniķers in 1929 and designed by Eižens Laube, it became the most modern building in the city, still capturing the golden age spirit today.

Žilbinoša, vienlaikus eleganta. Publikācija par godu retam funkcionālisma un neoeklektisma apvienojumam Brīvības ielā. Dr. Pētera Sniķera pasūtītais un Eižena Laubes projektētais nams tolaik kļuva par pilsētas modernāko ēku, savukārt mūsdienās tā turpina tvert un izstarot Zelta laikmeta sajūtu.