Riga ROPAX

BACK < Visual identity, web design and development for Riga ROPAX – a modern, environmentally friendly terminal that will serve passangers and freights of Riga in one of the three core transport hubs of the city. Vizuālā identitāte, mājaslapas dizains un programmēšana Riga ROPAX – modernam, videi draudzīgam terminālim, kas apkalpos Rīgas pasažierus un kravas […]

SkanstesCity

Skanstes City logotype on roof

BACK < Navigation and wayfinding for a business centre SkanstesCity. Navigācija darījumu apkaimei SkanstesCity.

Autonams

Showcase of Autonams' visual identity.

BACK < Marketing plans & actions, environmental design for Autonams, an experienced dealer, installer and manufacturer of automotive security systems and accessories. CarPoint app design and website design and development. Mārketinga plāni un darbības, vides dizains Autonamam – pieredzējušam auto papildaprīkojuma ražošanas, uzstādīšanas un apkopes uzņēmumam. CarPoint lietotnes dizains un mājas lapas dizains un programmēšana.

Tekstiliana

BACK < Thorough branding and environmental design guidelines, visualizations, web design and development for aresidential project Tekstiliana by Estera Development. Plaša zīmola un vides dizaina vadlīniju izstrāde, vizualizācijas, kā arī mājaslapas dizains un izstrāde Estera Development projektam dzīvojamam kompleksam Tekstiliana.

B39

BACK < Dazzling yet sleek. A publication celebrating a rare example of functionalist and neo-eclectic architecture on Brīvības street. Commissioned by Dr. Pēteris Sniķers in 1929 and designed by Eižens Laube, it became the most modern building in the city, still capturing the golden age spirit today. Žilbinoša, vienlaikus eleganta. Publikācija par godu retam funkcionālisma […]

Mājas kafejnīcu dienas 2022

BACK < Visual concept, templates / design system for 496 temporary cafes opening all around Latvia in summer 2022. Vizuālā koncepcija, dizaina sistematizēšana sagatavēs un komunikācijas materiālu dizains 496 mājas kafejnīcām, kuras īslaicīgi atvērās visā Latvijā. Mājas kafejnīcu dienas, 2022.

Wondersala

BACK < Logotype design, visual identity and naming for the most hip summer party, open-air event and concert venue of 2022 – Wondersala. Logotips, vizuālais tēls un nosaukums jaudīgāko vasaras ballīšu, brīvdabas notikumu, koncertu un pasākumu vietai – Wondersala.

Valsts policijas koledža

BACK < Campaign brainstorming and a refreshening rebrand for Latvian State police collage.Uzņemšanas kampaņas izstrāde un atsvaidzinoša pārzīmološana Valsts policijas koledžai.